Online masterkursus i GDPR

Til dig der arbejder med implementeringen GDPR

Vores Masterkursus i GDPR har nu kørt siden starten af 2018 og trænger til en opdatering. 

Derfor er kurset pt. ikke tilgængeligt, da vi er i gang med at genindspille alle modulerne, så kurset bliver opdateret med de nyeste vejledninger, afgørelser og domme.

Hvis du vil have information når Masterkurset igen er tilgængeligt, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev og samtidig få 25% rabat på prisen.

 

Få early bird rabatkode på
25% til GDPR Masterkursus

Tilmelding til nyhedsbrev

Om masterkurset

Masterkurset i GDPR er til dig, der:

- er selvstændig eller iværksætter.
- står med ansvaret for at implementere GDPR i en virksomhed eller organisation.
- er databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du lærer:

- de vigtigste principper og regler i GDPR.
- hvordan du implementerer GDPR i din virksomhed eller organisation.

Du får:

- 35 videoer, mere end 6 timers video i alt, som du kan se, når det passer dig.
- adgang til diverse skabeloner
- opdateret kursusmateriale, når der kommer nye vejledninger, domme og fortolkninger af reglerne.

Se en oversigt over kursets indhold:

- Introduktion til kurset.

- Artikel 1-3 : Genstand og formål samt materielt og territorialt anvendelsesområde (GRATIS).
- Artikel 4 : Definitioner (GRATIS).
- Download: Definitioner på begreber fra Persondataforordningen (GRATIS).

- Artikel 5 : Principper for behandling af personoplysninger (GRATIS).
- Artikel 6 : Lovlig behandling.
- Artikel 7-8 : Betingelser for samtykke.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Samtykke.
- Artikel 9 : Behandling af særlige kategorier af personoplysninger.
- Download: Komplet liste af undtagelser for behandling af særlige kategorier.

- Artikel 12 : Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder.
- Artikel 13-14: Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger.
- Artikel 15: Den registreredes indsigtsret.
- Artikel 16-19: Ret til berigtigelse, ret til sletning og ret til begrænsning.
- Artikel 20: Ret til dataportabilitet.
- Download: Vejledning fra Artikel 29-Gruppen - Retningslinjer vedrørende retten til dataportabilitet.
- Artikel 21-23: Ret til indsigelse og begrænsninger.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om de registreredes rettigheder
- Download: Skabelon fra Datatilsynet - Oplysningspligt og indsigtsret.

- Artikel 24: Den dataansvarliges ansvar.
- Artikel 25: Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger.
- Artikel 27: Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen.
- Artikel 28: Databehandler.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om dataansvarlige og databehandlere.
- Download: Skabelon fra Datatilsynet - Standard databehandleraftale.
- Download: Skabelon fra Datatilsynet - Vejledning til standard databehandleraftale. 
- Artikel 30: Fortegnelser over behandlingsaktiviteter.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om fortegnelse.
- Artikel 32: Behandlingssikkerhed.
- Artikel 33: Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden. 
- Artikel 34: Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om sikkerhedsbrud.
- Artikel 35: Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om konsekvensanalyse.
- Artikel 37: Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver.
- Artikel 38-39: Databeskyttelsesrådgiverens stilling og opgaver.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Vejledning om databeskyttelsesrådgivere.

- Artikel 44-50: Overførsel og videregivelse til tredjelande.
- Download: Vejledning fra Datatilsynet - Overførsel af personoplysninger til tredjelande.

- Artikel 51-52 og 57-58: Tilsynsmyndighed - uafhængighed, opgaver og beføjelser.

- Artikel 60-76: Samarbejde og sammenhæng mellem tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesrådet.

- Artikel 77-79: Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.
- Artikel 82-84: Ret til erstatning, de administrative bøder og sanktioner. 

- Artikel 85, 87 og 99: Ytrings- og informationsfriheden, CPR numre samt ikrafttræden og anvendelse.

Kunder vi rådgiver