Persondatapolitik for Persondatakonsulenterne ApS

Persondatapolitik

Hos Persondatakonsulenterne ApS bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores persondatapolitik, kan du finde information om hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, Sociale Medier mv.

Kontakt og persondataansvarlig

Persondatakonsulenterne ApS er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, Sociale Medier mv. Du kan til en hver tid rette henvendelse via nedenstående.
Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om "Dine rettigheder" først.

Firma:
Persondatakonsulenterne ApS
2740 Skovlunde
CVR: 38296450
Mail: kontakt@persondatakonsulenterne.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af din relation til os, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Du kan herunder folde overskrifterne ud, for at læse hvad der gælder for det specifikke område.

Formål
Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål, at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen - Artikel 6-1-f), idet vi afvejer, at indsamling af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, som i øvrigt er pseudonymiseret eller anonymiseret når adfærdsoplysninger registreres hos vores databehandlere. Vi indsamler ikke andre oplysninger med henblik på at kunne identificere besøgende. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere Matomo og Vimeo. Vimeo er beliggende i USA og overførsel af data sker på baggrund af Standard Contractual Clauses (SCC). Matomo er beliggende i Tyskland.

Opbevaring af personoplysninger
De data vi indsamler til statistik, opbevares i 2 år hos Matomo, hvorefter de automatisk slettes.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med automatiske afgørelser.

Cookies
Vi benytter ikke nogen cookies på vores hjemmeside. Læs i øvrigt vores cookiepolitik for uddybning.

Links til andre hjemmesider
Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger i øvrigt.

Formål
Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 12 måneder fra sidste korrespondance.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Formål
Når man tilmelder sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne sende e-mails med nyheder, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer, samt øvrig marketingtiltag.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Bemærk at man på et hvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til MailChimp i USA, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve. MailChimp kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med MailChimp og dataoverførsel sker på baggrund af Standard Contractual Clauses (SCC).

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares så længe man er aktiv abonnement på nyhedsbrevet eller ind til man trækker sit samtykke tilbage.  Personoplysningerne slettes også såfremt teknisk modtagelse af e-mailen nægtes (eks. hvis mailkonto nedlægges)

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Formål
Når man tilmelder sig et fysisk arrangement (kontaktformular) eller et online webinar (via link til 3. part), behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne registrere tilmeldte, samt med det formål at kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet/webinaret op til og umiddelbart efter afholdelse.

Hvis arrangementet/webinaret er knyttet sammen med betaling eller øvrige krav, så som at være aktiv tilmeldt på vores nyhedsbrev, vil personoplysningerne blive behandlet med det formål at verificere, om tilmelding er gyldig i henhold til betaling eller øvrige krav.

De angivne personoplysninger vil ikke blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev, med mindre man selv aktivt giver markedsføringssamtykke til dette i forbindelse med tilmelding.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse (artikel 6-1-f), idet vi afvejer at behandlingen af personoplysninger sker i den tilmeldtes egen interesse. Man kan altid sige "nej tak" til vores behandling, hvis man ikke ønsker at deltage på arrangementet/webinaret.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles oftest kontaktoplysninger i form af navn og e-mail, men det kan forekomme at vi også beder om titel, virksomhed og lignende. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.
Hvis man tilmelder sig et webinar, vil personoplysningerne blive overdraget (ikke videregivet) til vores valgte webinar-platform, som står for afviklingen af webinaret, herunder registrering, udsendelse af mails mv. Webinar-platformen benytte ikke personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks som databehandler. Hvis webinar-platformen er placeret i USA, er det verificeret, at dataoverførsel til webinar-platformen kan ske på baggrund af Standard Contractual Clauses (SCC).

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares indtil 3 måneder efter arrangementet og slettes herefter. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 12 måneder. Læs evt. "Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden".

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Formål
Når man køber et af vores online-produkter, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne give adgang til produktet, modtage betaling for produktet og fakturere efter bogføringslovens regler.

De angivne personoplysninger vil ikke blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev, med mindre man selv aktivt giver samtykke til dette i forbindelse med tilmelding. E-mailadressen vil kun blive brugt efter markedsføringslovens regler herom.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på at kunne overholde en aftale om købet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, adresse og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.
Hvis man køber et online kursus, vil personoplysningerne blive overdraget (ikke videregivet) til Thinkific Labs Inc., hvor de anvendes til udsending af servicemails samt til at kunne tilgå produktet. Thinkific Labs Inc. kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Der er indgået en databehandleraftale med  Thinkific Labs Inc.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret og slettes herefter. E-mail opbevares indtil man framelder sig e-maillisten. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 12 måneder. Læs evt. "Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden".

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Formål
Når man er kunde i vores konsulentforretning behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne fakturere efter bogføringslovens regler og fremsende fakturaen pr. e-mail.

De angivne personoplysninger vil ikke blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev. E-mailadressen vil kun blive brugt efter markedsføringslovens regler herom.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på at kunne overholde en aftale om købet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, adresse og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10 og slettes herefter. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 12 måneder. Læs evt. "Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden".

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Formål
Vi kan indsamle og behandle kontaktinformationer fra 3. parter som for eksempel LinkedIn eller lignende med henblik på salg. 
Vi overholder oplysningspligten efter artikel 14 ved at give oplysninger i forbindelse med behandlingen hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at vi behandler oplysningerne.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning om, at ønsket om behandlingen vejer tungere end ønsket om ikke at foretage behandlingen.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, brugernavn og lignende.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysninger vil blive slettet, når de ikke længere er relevante, dog maksimalt 12 måneder efter behandling, hvis der ikke fortsat er dialog. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet også blive opbevaret i 12 måneder. Læs evt. "Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden".

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Formål
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider ("fansider"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

De konkrete Facebook-sider administreret af Persondatakonsulenterne er:
www.facebook.com/persondatakonsulenterne/ 
www.facebook.com/persondataforordningenipraksis/

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

For mere information om Facebooks egen behandling under det delte dataansvar, se Facebooks tillæg til deres datapolitik her: Tillæg til Facebooks datapolitik

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Formål
Når man sender os en jobansøgning, behandler vi oplysningerne med det formål at vurdere ansøgeren i forhold til et konkret job.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles kontaktoplysninger, ansøgning, samt generelle CV informationer som uddannelse, erfaring mv., så naturligt forventes at indgå i et CV. Der behandles kun de personoplysninger som ansøger selv fremsender.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der sendes, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysninger slettes inden for 3 måneder efter der er givet afslag, hvis der ikke fortsat er dialog. Leder en ansøgning til ansættelse, gemmes ansøgning + CV på medarbejderprofil i henhold til slettefrister på denne.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er 'databehandlere' for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikre at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Dvs. de data som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

Den registreredes rettigheder

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, kan man rette henvendelse via e-mail på kontakt@persondatakonsulenterne.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.

Retten til indsigt
Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Man er altid velkommen til at henvende sig til Persondatakonsulenterne, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside

 

Opdatering af vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 1.3 og er gældende fra 08. september 2020.

Historik over ændringer til persondatapolitikken fremgår herunder.

 • Version 1.3 - Gældende fra 08. september 2020
  Opdateret information om overførsler baseret på Standard Contractual Clauses (SCC)
 • Version 1.2 - Gældende fra 30. juni 2020
  Tilrettet afsnittet "Når man besøger vores hjemmeside"
 • Version 1.1 - Gældende fra 14. juni 2018
  Tilføjet afsnit om hvordan vi behandler data sammen med Facebook på vores Facebooksider
 • Version 1.0 - Gældende fra 1. juni 2018
  Persondatapolitik offentliggjort
Kunder vi rådgiver