GDPR 365™ abonnement
Løbende rådgivning og sikkerhed ved databrud

Når du ikke vil rammes at økonomiske overraskelser

GDPR er ikke noget der "bare" skal overståes. At overholde reglerne er en løbende process, hvor din forretning kan ændre sig eller der kan komme nye vejledninger eller domme, som kan ændre dine eksisterende implementering af GDPR.

For at understøtte det løbende arbejde med GDPR, har vi udvikler 'GDPR 365™'. Det er en abonnementsservice, hvor du for at fast lavt beløb, har løbende adgang til rådgivning, skabeloner mv. Desuden assisterer vi uden ekstra omkostninger ved databrud eller hvis du får besøg af Datatilsynet, så du ikke får nogle økonomiske overraskelser.

Vælg mellem tre abonnementspriser afhængig af dit behov

Uanset hvilket abonnement du vælger, så får du følgende:

- En abonnementsperiode er 3 måneder
- Timerne på abonnementet kan placeres frit inden for de 3 måneder
- Timerne kan frit disponeres til bl.a. telefonsupport, mailsupport, onlinemøder, fysiske møder, gennemlæsning af dokumenter, hjælp til udarbejdelse af dokumenter mv. 
- Ingen ekstra omkostninger ved rådgivning i forbindelse med databrud eller besøg fra Datatilsynet (*se vilkår)

Vælg mellem følgende abonnementer

GDPR 365™
Basic
995,- pr. mdr.
ekskl. moms
 • 3 timers rådgivning pr. kvartal
 • 5 timers gratis rådgivning ved databrud
 • 5 timers gratis rådgivning ved
  besøg fra Datatilsynet
GDPR 365™
Business
1.695,- pr. mdr.
ekskl. moms
 • 6 timers rådgivning pr. kvartal
 • 5 timers gratis rådgivning ved databrud
 • 5 timers gratis rådgivning ved
  besøg fra Datatilsynet
GDPR 365™
Enterprise
2.095,- pr. mdr.
ekskl. moms
 • 9 timers rådgivning pr. kvartal
 • 10 timers gratis rådgivning ved databrud
 • 10 timers gratis rådgivning ved
  besøg fra Datatilsynet

Generelle vilkår

Rådgivning generelt
- En abonnementsperiode dækker 3 måneder (et kvartal).
- Inden for en abonnementsperiode har du adgang til det antal timers rådgivning som du har købt abonnement til.
- Rådgivning er bredt defineret og kan bl.a. omfatte: Telefonsupport, mailsupport, onlinemøder, fysiske møder, gennemlæsning af dokumenter, hjælp til udarbejdelse af dokumenter osv. (ikke udtømmende liste)
- Rådgivningstimerne kan benyttes og placeres efter Kundens ønske. Således kan der eks. bruges 2,5 timer i den første måned, 0 timer i næste måned og 0,5 timer i sidste måned af et kvartal i et Basic abonnement.
- Ved hver påbegyndt abonnementsperiode tildeles der nye rådgivningstimer i henhold til abonnementet. Evt. resterende tid fra foregående abonnementsperioder overføres ikke.
- Tidsforbrug registreres efter påbegyndt kvarter (15 min).
- Korte henvendelser og spørgsmål besvares inden for 3 arbejdsdage. Ved større opgaver leveres disse inde for 10 arbejdsdage. Generelt er det målsætningen af besvare henvendelser hurtigst muligt.
- Akutte situationer gives top-prioritet.

Rådgivning i forbindelse med databrud eller besøg fra Datatilsynet
- GDPR 365™ abonnementet omfatter akut hjælp og rådgivning i forbindelse med brud på persondatasikkerheden.
- Rådgivning i denne forbindelse omfatter de opgaver der er direkte afledt af bruddet, bl.a.: Hvordan standses databruddet, hvad skal der meddeles til de registrerede, hvad skal indrapporteres til Datatilsynet osv. (ikke udtømmende liste)
- GDPR 365™ abonnementet omfatter akut hjælp og rådgivning i forbindelse henvendelse fra eller besøg af Datatilsynet.
- Rådgivning i denne forbindelse omfatter opgaver som: Hjælp til besvarelse af henvendelse, hjælp til udfyldelse af spørgeskema, tilstedeværelse ved besøg osv. (ikke udtømmende liste)
- Rådgivning i forbindelse med databrud eller besøg fra Datatilsynet leveres uden ekstra omkostninger op til det angivne antal gratis timer på abonnementstypen. Antallet af gratis timer er pr. abonnementsperiode.

Øvrige vilkår
- For rådgivning der ligger ud over de timer der er indeholdt i abonnementet, faktureres der efter forbrugt tid til gældende timetakst. Rådgivning ud over det indeholdet i abonnementet aftales altid forud.
- Ved fysiske møder på din adresse eller ved andre opgaver hvor transport er nødvendig, faktureres der ud over abonnementet for kørsel i henhold til statens takster. Evt. parkeringsbillet, brobillet eller flybillet, faktureres i henhold til pålydende.

Kunder vi rådgiver